Оферта за пакетна услуга "Основна поддръжка"

жилищна
офис
ново
старо
да
не
да
не
да
не
Почистване на общи части
портиер
видео наблюдение
система за контрол на достъпа
обезпаразитяване
друго: (моля, отбележете какво)